W jaki sposób uzyskać akredytację NADCAP?

NADCAP

NADCAP to program certyfikujący w języku angielskim, występujący pod nazwą National Aerospace and Defense Contractors Accreditation. Jego celem było opracowanie i ujednolicenie standardów procesów specjalnych przez ważniejsze firmy działające w branży lotniczej i kosmonautycznej oraz jednoczesne zapewnienie jakości i zredukowania liczny audytów do minimum. Celem długofalowym jest natomiast ciągły rozwój organizacji powstałej w 1990 roku z inicjatywy PRI (Performance Review Institute) z główną siedzibą w Warrendale w Pensylwanii.  Pozostałe oddziały NADCAP znajdują się w Londynie, Pekinie i Nagoi.

NADCAP zrzesza najwyższej klasy specjalistów z danej dziedziny pracujących w znanych firmach produkcyjnych, a także niezależnych ekspertów.  Uczestniczą oni w regularnych konferencjach oraz formalnych spotkaniach, podczas których analizowane są wyniki audytów na całym świecie.

Fotografia

 

Każde przedsiębiorstwo wykonujące procesy specjalne ma możliwość przeprowadzenia audytu potwierdzającego ich zgodność z wymaganiami NADCAP. Jest to usługa płatna.

Taka organizacja powinna jeszcze przed przystąpieniem do certyfikowania swoich procesów posiadać wymagania norm z rodziny AC700 dotyczących nie tylko procesów specjalnych, ale i systemu jakości oraz innych standardów jej działalności.

 

Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu certyfikacji NADCAP

Przedsiębiorstwa przygotowujące się do procesu otrzymania certyfikatu NADCAP wybierają zazwyczaj wśród różnych szczebli pracowników zespól projektowy, który opracowuje plan wdrożeniowy.

Na polskim rynku istnieją firmy wspierające proces otrzymania tego dokumentu na miejscu u klienta oraz oferujące specjalistyczne usługi np. w zakresie ogólnej charakterystyki procesów, programu utrzymania oraz konserwacji maszyn i urządzeń, a także certyfikowania szkoleń dla personelu.

Możliwość skorzystania z długoletniego doświadczenia tychże firm, jednoczesne zapewnienie powtarzalności i identyfikowalności produkcji oraz udoskonalanie umiejętności pracowników technicznych to niewątpliwe istotne korzyści płynące z takiej oferty.

Fotografia

Zakres szczegółowych usług obejmuje m.in. regularne sprawdzanie sprzętu, kontrole wprowadzonych oraz modyfikowanych procesów, prowadzenie szkoleń oraz dokumentacji procesu certyfikacji.

 

Audyty NADCAP

Pozytywny wynik audytu zapewnia certyfikat potwierdzający zgodność danego procesu z wymaganiami NADCAP na 12 miesięcy. Po roku czasu ma miejsce kolejny audyt i w przypadku ponownej pomyślnej oceny, firma otrzymuje 18 miesięczny certyfikat oraz potwierdzenie zgodności danego procesu. Po trzecim audycie i jednocześnie kolejnym pozytywnym wyniku, Nadcap weryfikuje zgodność danego procesu ze swoimi wymaganiami co 24 miesiące. Co istotne, przedsiębiorstwa, w których posiadaniu znajduje się taki certyfikat, są zwalniane są z audytu procesów specjalnych wykonywanych przez klienta.

Jednakże ubieganie się o akredytację NADCAP nie zawsze jest uzasadnione finansowo. Z drugiej strony klienci wymagają posiadania dokumentu na dany proces specjalny. Firma, która nie jest w stanie wykonać określonego procesu specjalnego, opcjonalnie może skorzystać z usług firmy zewnętrznej. Jedną z takich firm, która wykonuje procesy specjalne certyfikowane przez NADCAP, jest Poeton Polska.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *